Zasady zwrotów

Zwroty produktów magazynowych

Produkt zakupiony w firmie Nissha Medical Technologies kwalifikuje się do zwrotu pod warunkiem, że nadal znajduje się w katalogu, ma status istniejącego produktu magazynowego i zachowano integralność produktu oraz opakowania.

Zwroty muszą być dokonane w ciągu 12 miesięcy od fakturowania, w ciągu 6 miesięcy od upływu ważności i poniżej 2 miesięcy od magazynowania.

W przypadku zwrotu każdego przedmiotu magazynowego zostanie doliczona 25% opłata za ponowne magazynowanie. Produkty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotom.

Produkt niezgodny:

Firma Nissha Medical Technologies wymieni wszystkie produkty niespełniające określonych norm jakości.

Produkt niezgodny musi być zgłoszony w ciągu 90 dni od fakturowania.

Jeżeli nie poinstruowano inaczej, wszystkie produkty niezgodne muszą być zwrócone do firmy Nissha Medical Technologies przed zastosowaniem zwrotu kosztów.

Wymiana produktu będzie wymagała zwrotu kosztów pierwotnej faktury i wygenerowania nowego dokumentu faktury na wysłany produkt zastępczy.

Rozbieżności wysyłki:

Jeżeli nie poinstruowano inaczej, nieprawidłowe produkty otrzymane w wyniku rozbieżności wysyłkowej muszą być zwrócone do firmy Nissha Medical Technologies przed zastosowaniem zwrotu kosztów.

Wymiana rozbieżności wysyłkowej będzie wymagała zwrotu kosztów pierwotnej faktury i wygenerowania nowego dokumentu faktury na wysłany produkt zastępczy.

Zgoda na zwrot towarów:

Przed zwrotem jakichkolwiek/wszystkich produktów firma Nissha Medical Technologies musi przydzielić zgodę na zwrot towarów (ang. Return Goods Authorisation, RGA). Numer tej zgody można uzyskać za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta spółki Graphic Control. Numer RGA musi być wyraźnie napisany na etykietach opakowania zewnętrznego zwracanego produktu. Każde zwracane pudełko musi być oznakowane numerem RGA, aby zapewnić prawidłową identyfikację i dokładny zwrot kosztów.

Numer RGA jest ważny przez 45 dni od daty wydania.

Zwracane produkty są poddawane kontroli:

Wszystkie zwracane produkty muszą być w oryginalnym opakowaniu i ponownie zamknięte. Są one poddawane kontroli po odebraniu przed zastosowaniem zwrotu kosztów.


Warunki korzystania | Warunki sprzedaży | Zasady zwrotów | Privacy Policy | Kodeks etyczny

Copyright 2020 Nissha Medical Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podane tu znaki towarowe OEM są znakami towarowymi odpowiednich producentów OEM, a nie firmy Nissha Medical Technologies. Firma Nissha Medical Technologies zrzeka się jakichkolwiek powiązań ani związków między swoimi produktami a produktami odpowiednich producentów OEM.